wirtualne biuro mokotów, wirtualny adres mokotów, wirtualne biuro warszawa mokotów, wirtualny adres warszawa mokotów, wirtualne biuro warszawa, wirtualny adres warszawa, adres dla firmy mokotów, adres dla firmy warszawa mokotów, adres dla firmy warszawa wirtualne biuro mokotów, wirtualny adres mokotów, wirtualne biuro warszawa mokotów, wirtualny adres warszawa mokotów, wirtualne biuro warszawa, wirtualny adres warszawa, adres dla firmy mokotów, adres dla firmy warszawa mokotów, adres dla firmy warszawa wirtualne biuro mokotów, wirtualny adres mokotów, wirtualne biuro warszawa mokotów, wirtualny adres warszawa mokotów, wirtualne biuro warszawa, wirtualny adres warszawa, adres dla firmy mokotów, adres dla firmy warszawa mokotów, adres dla firmy warszawa wirtualne biuro mokotów, wirtualny adres mokotów, wirtualne biuro warszawa mokotów, wirtualny adres warszawa mokotów, wirtualne biuro warszawa, wirtualny adres warszawa, adres dla firmy mokotów, adres dla firmy warszawa mokotów, adres dla firmy warszawa Dla kogo wirtualne biuro, wirtualny adres, warszawa, mokotów. wirtualne biuro mokotów, wirtualny adres mokotów, wirtualne biuro warszawa mokotów, wirtualny adres warszawa mokotów, wirtualne biuro warszawa, wirtualny adres warszawa, adres dla firmy mokotów, adres dla firmy warszawa mokotów, adres dla firmy warszawa

Czym jest Wirtualne Biuro?
Dla kogo jest Wirtualne Biuro?

Contacts symbols

Skontaktuj się z nami!

tel.: 22-843-96-87
kom: 698-841-266
e-mail: biuro@twojebiuro.waw.pl

Czy korzystanie z usług Wirtualnego Biura jest bezpieczne?

Kwestię bezpieczeństwa korzystania z usług Wirtualnego Biura należy rozpatrywać w dwóch aspektach.

Aspekt faktyczny.

Podejmując decyzję o skorzystaniu z usług Wirtualnego Biura należy wziąć pod uwagę ryzyko jakie wiąże się z zawarciem umowy z niewłaściwym usługodawcą. Przy dokonywaniu wyboru należy mieć na względzie przede wszystkim pewność długookresowego świadczenia pod danym adresem usługi Wirtualnego Biura. Zmiana adresu firmy jest rzeczą trudną i czasochłonną. Pociąga za sobą również określone koszty związane ze zmianą adresu w rejestrach (zmiana w KRS to 350,00 złotych), zmiany dany w urzędach GUS, ZUS, zmiany adresów u kontrahentów, w materiałach reklamowych, na stronach www. Ryzyko to szczególnie występuje w przypadku zawierania umowy z podmiotem, który świadczy usługę w lokalu nie stanowiącym jego własności. W takiej sytuacji stabilność świadczenia usług oparta jest na dobrej woli właściciela lokalu i ekonomicznej sytuacji usługodawcy.

Drugim aspektem faktycznego bezpieczeństwa korzystania z usług Wirtualnego Biura jest profesjonalizm jego pracowników i tym samym pewność, iż usługa będzie świadczona prawidłowo, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi korespondencji kierowanej do klienta. Wszelkie opóźnienia w doręczeniu do klienta korespondencji która wpłynęła do Wirtualnego Biura, tym bardziej jej zagubienie, może pociągać za sobą poważne skutki prawne i finansowe dla klienta Wirtualnego Biura. Szczególnie dotyczy to korespondencji w postępowaniach sądowych i urzędowych, w których określone są ścisłe i krótkie terminy w których należy dokonać niezbędnych czynności w związku z otrzymana korespondencją. Naruszenie tych terminów na skutek niewłaściwego wykonania usługi przez Wirtualne Biuro może pociągnąć za sobą u klienta Wirtualnego Biura znaczące koszty.

Aspekt Formalno-Prawny.

Korzystanie z usług Wirtualnego Biura spotykało się często z niekorzystnym dla przedsiębiorcy odbiorem przez organy skarbowe. Podmioty rejestrujące swoje siedziby i wskazujące jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej Wirtualne Biuro spotykały się odmową nadaniu numeru NIP.

Organy skarbowe decyzje odmowne opierały na następującej argumentacji:

  • pod adresem Wirtualnego Biura nie ma faktycznej możliwości wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, bowiem lokal jest współdzielony i nie znajdują się w nim środki niezbędne do prowadzenia działalności wnioskodawcy,
  • w przypadku spółek w lokalu nie są wykonywane funkcje zarządcze spółki a adres został jedynie użyczony w celu rejestracji spółki oraz odbioru korespondencji w jej imieniu,
  • adresowana do podmiotu korespondencja nie jest odbierana przez pracownika podmiotu ani jego organ zarządzający, a przez osobę pracująca na rzecz podmiotu trzeciego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
  • jakoby rejestracja w Wirtualnym Biurze miała na celu wyłącznie prowadzenie działalności zmierzającej do naruszenia prawa – prania pieniędzy, wyłudzania zwrotu podatku VAT czy też handlowaniu fakturami.

Powszechną praktyką urzędników skarbowych była kontrola podmiotów rejestrujących w znanych urzędom skarbowym Wirtualnych Biurach swoją siedzibę lub działalność. Nagminne było przedłużanie procedury nadawania numeru NIP w wyniku procedury weryfikacji wirtualnego adresu.

Praktyka ta, przedłużanie procedury nadania numeru NIP czy też nawet odmowa jego nadania, spotkała się ze zdecydowaną krytyką sądów administracyjnych. Sądy te w kilku orzeczeniach podkreśliły, że urzędy skarbowe nie mają podstaw do odmowy nadawania numeru NIP podmiotom zarejestrowanym w Wirtualnych Biurach. Tym samym należy uznać, iż dotychczasowa sprzeczna z prawem praktyka urzędników skarbowych utrudniania korzystania z Wirtualnych Biur przez podatników, została ukrócona.

15 stycznia 2014 roku Rzecznik Praw Obywatelskich profesor Iwona Lipowicz skierowała do Ministra Finansów wystąpienie w sprawie utrudniania przez organy skarbowe korzystania przez podatników z usług Wirtualnych Biur. Z tekstem wystąpienia PRO zapoznać się można tu: Wystąpienie RPO w sprawie Wirtualnych Biur.

W sprawie funkcjonowania Wirtualnych Biur została również skierowana do Ministra Finansów interpelacja posła Wojciecha Szaramy. Z tekstem odpowiedzi Ministra można zapoznać się tutaj.

Interesujące orzeczenia sądów administracyjnych można znaleźć tutaj:

Należy z całą stanowczością stwierdzić, iż w obecnym porządku prawnym korzystanie z usług Wirtualnego Biura jest legalne i nie powinno podlegać jakiejkolwiek ocenie przez organy skarbowe oraz rejestrowe.

Czy Wirtualne Biuro jest bezpieczne?

Updated on 2019-10-11T11:12:50+00:00, by Twoje Biuro.